Categorie: Analiza S.W.O.T

Economia si mediul inconjurator

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

Există:

– reţea energie electrică

– reţea alimentare cu apă

– drumuri judeţene –DJ 793A,793B

– drumuri comunale DC13,DC14

– reţea telefonie fixă fibră optică

– semnal retea de telefonie mobila (Cosmote)

– oficiul poştal

– brutărie

– supraf. de 3624 Ha pădure

– tren disponibil în intravilan cu acces

direct la sursele principale (energie,

apă, telefonie- DJ)

– forţă de muncă disponibilă

– acces la internet în reţea de telefonie

– materii prime şi materiale (produse

agroalimentare, material lemnos,

balast, piatră brută)

 

 

 

Nu există:

– canalizare

– locuri de muncă

– investitori

– servicii diverse( frizerie, coafură, reparaţii

electrocasnice, service, etc.)

– oraş mare în apropiere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educatie si invatamant

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

– existenţa cadrelor didactice calificate pentru majoritatea disciplinelor, ponderea personalului calificat din totalul personalului este de aprox.93%.

– clădirea şcolii este relativ nouă, construită în 1978, dotatacu  tamplarie PVC cu geam termopan

– existenţa reţelei de apă curentă în şcoli

– instalatie de incalzire centrala pe combustibil solid (lemn)

-colaborare bună a conducerii şcolii cu reprezentanţii autorităţii locale, cu biserica, medicul,şi poliţiştii

– management şcolar apreciat de ISJ Arad

– frecvenţă bună a elevilor la cursuri, nu există abandon şcolar

– elevii sunt dornici de cunoaştere şi informare, doresc să înveţe şi să cunoască calculatorul, doresc să participe la cât mai multe spectacole folclorice

– părinţii elevilor sunt interesaţi să asigure copiilor acces la un învăţământ de calitate

-existenţa internetului în şcoală

– existenta unui laborator de informatica

-climat adecvat de siguranţă fizică şi psihică a elevilor

-există constituit Comitetul de părinţi

-există constituit Consiliul elevilor

 

 

– grupuri sanitare tip latrină

– material didactic vechi şi insuficient, dotarea laboratoarelor de fizică şi chimie –biologie este precară , veche şi depăşită

-posibilităţi financiare reduse, majoritatea elevilor provin din familii cu venituri mici

 

Cultura, religie, sport

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

Există:

-Cămine culturale în cele 4 localităţi ale comunei

-bibliotecă comunală şi şcolară

-discotecă

-club pentru tineret

-biserici ortodoxe 4, baptiste 4, penticostale 2 adventiste 2.

– teren de sport dotat cu vestiare

– teren de sport, sintetic, cu instalatie de nocturna

Nu există . – dotări corespunzătoare la căminele culturale şi biblioteci

– dotări corespunzătoare la club (internet , aparatură audio –video, etc)

– formaţii de dansuri ,solişti, instrumentişti .

– cinematograf

– echipă de fotbal

– sală de sport

– ştrand

– parcuri şi locuri de joacă pentru copii

Sanatate, asistenta sociala

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

Există:

– clădire cabinet dispensar uman Archiş cu apă curentă, încălzire centrală dotat cu calculatoare, staţionar, grupuri sociale cu apă curentă

– cadre medicale specializate stabile

– clădire Punct Sanitar Groşeni

– serviciul de asistenţă socială în cadrul primăriei

– referent de asistenţă socială care se ocupă de persoanele defavorizate

Nu există :

– aparatură de specialitate în dotare

– puncte sanitare în 2 localităţi

– farmacii umane

– cabinet stomatologic

– maşină de intervenţie

– canalizare

– generator de curent electric

– incinerator pt.materiale sanitare folosite

– locuri de muncă ceea ce duce la un număr mare de persoane beneficiare de ajutor social