Comuna Archiș - județul Arad

Portalul oficial al Comunei Archiș - județul Arad

Protectia mediului

Comuna Archiş nu este dotată cu obiective industriale care să producă un grad mare de poluare, putând semnala doar două cazane de ţuică de mici dimensiuni, unităţi prelucrătoare de lemn

Depozite de deşeuri industriale nu există pe teritoriul comunei Archiş.

Degradarea factorilor de mediu se manifestă printr-o poluare difuză generată de surse dispersate la nivel de comună cum ar fi :

  • gospodăriile populaţiei – sursă generatoare de deşeuri menajere(ambalaje), emisii de noxe de la sistemele de încălzire ale locuinţelor ( emisii de oxid de azot, oxizi de sulf, oxizi de carbon) în strânsă legătură cu natura combustibililor, înălţimea coşurilor şi nivelul de concentrare pe unitate de suprafaţă .

  • traficul rutier care generează emisii de gaze de eşapament de la autovehiculele aflate în trafic( oxizi de sulf şi azot, acroleină, plumb şi metale grele, compuşi organici volatili).

  • unităţi prestatoare de servicii ( alimentaţie publică, baruri – producerea de deşeuri menajere).

  • unităţi prelucrătoare de lemn ( produc rumeguş)

  • latrinele de tip uscat şi puţurile absorbante din gospodării pot afecta pânza apei freatice.

  •  

Updated: 22.01.2013 — 10:00 pm
Comuna Archiș - județul Arad © 2016 Frontier Theme

Continuarea navigării reprezintă acceptarea cookies mai multe informații

Implicit, site-ul acceptă "cookies", acestea fișiere fiind vitale pentru afișarea optimă a conținutului. Totuși, avem obligația legală, conform normelor prevăzute în legislația EU să vă oferim posibilitatea de a opta dacă veți folosi acestă tehnologie sau nu. Continuarea navigării, sau apăsarea butonului "Acceptă" reprezintă acceptul Dvs. tacit sau, după caz, explicit, pentru folosirea cookie-urilor.

Închide