IMPOZITE SI TAXE 2016

Factorii de mediu

Calitatea factorilor de mediu este influenţată de intensitatea activităţilor economice, nivelul producţiei industriale, comportamentul membrilor societăţii astfel putem spune că factorii de mediu ce urmează a fi luaţi în considerare au o calitate bună şi foarte bună:

  • factori de mediu aer – are calităţi ce permit încadrarea în clasele bună şi foarte bună, datorită inexistenţei unei acţiuni industriale care să determine emisii puternice de noxe în atmosferă ( la fel şi nivelul redus al noxelor generate de gospodăriile ţărăneşti nu influenţează negativ calitatea factorului aer), dinamica circulaţiei maselor de aer este favorabilă.

  • factori de mediu apă – apele de adâncime din orizonturile supra-freatice au o calitate moderată, nivele inferioare au o calitate bună, dar ar putea fi influenţate negativ de inexistenţa unui sistem de colectare a apelor uzate menajere şi epurarea lor în staţii de epurare ( loturile şi puţurile absorbante produc infiltraţii cu substanţe organice, nitriţi şi nitraţi).

  • factor de mediu sol – calitatea solului este afectată atât de factorul antropic ( prin modul de efectuare a lucrărilor agricole)cât şi de factorii pedogenetici specifici în cadrul comunei , solurile prezintă următoarele calităţi:

  • soluri din clasa a III a de calitate : 29,98% din totalul suprafeţei agricole

  • soluri din clasa a IV a de calitete : 54,87 % din totalul suprafeţei agricole

  • soluri din clasa a V a de calitate : 15,15% din totalul suprafeţei agricole

Updated: 14.02.2011 — 12:17 am