Factorii de mediu

Calitatea factorilor de mediu este influenţată de intensitatea activităţilor economice, nivelul producţiei industriale, comportamentul membrilor societăţii astfel putem spune că factorii de mediu ce urmează a fi luaţi în considerare au o calitate bună şi foarte bună:

  • factori de mediu aer – are calităţi ce permit încadrarea în clasele bună şi foarte bună, datorită inexistenţei unei acţiuni industriale care să determine emisii puternice de noxe în atmosferă ( la fel şi nivelul redus al noxelor generate de gospodăriile ţărăneşti nu influenţează negativ calitatea factorului aer), dinamica circulaţiei maselor de aer este favorabilă.

  • factori de mediu apă – apele de adâncime din orizonturile supra-freatice au o calitate moderată, nivele inferioare au o calitate bună, dar ar putea fi influenţate negativ de inexistenţa unui sistem de colectare a apelor uzate menajere şi epurarea lor în staţii de epurare ( loturile şi puţurile absorbante produc infiltraţii cu substanţe organice, nitriţi şi nitraţi).

  • factor de mediu sol – calitatea solului este afectată atât de factorul antropic ( prin modul de efectuare a lucrărilor agricole)cât şi de factorii pedogenetici specifici în cadrul comunei , solurile prezintă următoarele calităţi:

  • soluri din clasa a III a de calitate : 29,98% din totalul suprafeţei agricole

  • soluri din clasa a IV a de calitete : 54,87 % din totalul suprafeţei agricole

  • soluri din clasa a V a de calitate : 15,15% din totalul suprafeţei agricole

Updated: 14.02.2011 — 12:17 am