Comuna Archiș - județul Arad

Portalul oficial al Comunei Archiș - județul Arad

Comisii de specialitate

H O T Ă R Â R E A nr. 6 ( ACTUALIZATA)

din 28.06.2012

Privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Archiş

Consiliul local al comunei Archiş , întrunit în şedinţa de constituire din data de 28 iunie 2012.


Având în vedere:

Ordinul nr. 300 / 14.06.2012 emis de Prefectul Judeţului Arad pentru convocarea în şedinţa de constituire a Consiliului Local al comunei Archiş ,

Procesul-verbal de constatare a rezultatului alegerilor desfăşurate la 10 iunie 2012 în comuna Archiş

În temeiul prevederilor art. 54 al Legii nr. 215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, coroborate cu prevederile art. 15, respectiv Anexa 2 din OG nr. 35/2002, modificată şi completată , pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobată prin Legea nr. 673/2002;

H O T Ă R Ă Ş T E

Art.1: Se organizează comisia de specialitate din domeniul Agricultura , Buget, Activităţi economice – financiare pe lângă Consiliul Local al comunei Archiş , având următoarea componenţă

 1. Dl. BĂTRÎN IGNAT , consilier local din partea PSD ,preşedinte,

 2. Dl. DENUŢ FLORIN , consilier local din partea PSD , secretar,

 3. Dl. PULEAC SIMION , consilier local din partea PD-L, membru .

Art.2: Se organizează comisia de specialitate din domeniul Juridică şi de disciplină , Muncă şi Protecţie socială, Protecţie copii , tineret şi sport pe lângă Consiliul Local al comunei Archiş , având următoarea componenţă

 1. Dl. VALEA FLAVIU-ARON , consilier local din partea PSD , preşedinte,

 2. Dl. CRIJMAR DEN CRISTIAN , consilier local din partea PSD, secretar ,

 3. Dl. PANTEA NICOLAE , consilier local din partea PD-L membru .

Art.3: Se organizează comisia de specialitate din domeniul Urbanism şi Amenajarea teritoriului , Protecţia mediului şi turism pe lângă Consiliul Local al comunei Archiş , având următoarea componenţă

 1. Dl. ALB DĂNUŢ , consilier local din partea PD-L , preşedinte,

 2. Dl. JURJ IONEL , consilier local din partea PSD , secretar,

 3. Dl. CALIN VIORICA , consilier local din partea UNPR , membru .

Art.4: Se organizează comisia de specialitate din domeniul Învăţământ , sănătate şi familie, Activităţi social-culturale, culte pe lângă Consiliul Local al comunei Archiş , având următoarea componenţă

 1. Dl. HĂRDĂUŢ PAVEL , consilier local din partea PNL, preşedinte,

 2. Dl. CALIN VIORICA , consilier local din partea UNPR , secretar,

 3. Dl. BĂTRÎN NICOLAE, consilier local din partea PD-L , membru .

Art.5: Prezenta hotărâre se comunică

Primarului ales al comunei Archiş ,

Instituţia Prefectului – Judeţul Arad .

Art.6. Secretarul comunei Archiş va îndeplini procedura de comunicare a prezentei hotărâri.

Preşedinte de şedinţă Contrasemnează Secretar

FLORIN DENUŢ Jr. GHEORGHE – FLORIN ANTA

Updated: 19.01.2016 — 7:44 am
Comuna Archiș - județul Arad © 2016 Frontier Theme

Continuarea navigării reprezintă acceptarea cookies mai multe informații

Implicit, site-ul acceptă "cookies", acestea fișiere fiind vitale pentru afișarea optimă a conținutului. Totuși, avem obligația legală, conform normelor prevăzute în legislația EU să vă oferim posibilitatea de a opta dacă veți folosi acestă tehnologie sau nu. Continuarea navigării, sau apăsarea butonului "Acceptă" reprezintă acceptul Dvs. tacit sau, după caz, explicit, pentru folosirea cookie-urilor.

Închide