Categorie: Elemente de meniu

Comisii de specialitate

ROMÂNIA

JUDEŢUL ARAD

COMUNA ARCHIŞ

CONSILIUL LOCAL ARCHIŞ

H O T Ă R Â R E A nr. 6

din 22.06.2016

Privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Archiş

Consiliul local al comunei Archiş , întrunit în şedinţa de constituire din data de 22 iunie 2016.


Având în vedere:

Ordinul nr. 461 / 08.06.2016 emis de Prefectul Judeţului Arad pentru convocarea în şedinţa de constituire a Consiliului Local al comunei Archiş ,

-Procesul-verbal de constatare a rezultatului alegerilor desfăşurate la 5 iunie 2016 în comuna Archiş, judeţul Arad ,

În temeiul prevederilor art. 54 al Legii nr. 215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, coroborate cu prevederile art. 15, respectiv Anexa 2 din OG nr. 35/2002, modificată şi completată , pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobată prin Legea nr. 673/2002;

H O T Ă R Ă Ş T E

Art.1: Se organizează comisia de specialitate din domeniul Agricultura , Buget, Activităţi economice – financiare pe lângă Consiliul Local al comunei Archiş , având următoarea componenţă

 1. Dl. Batrîn Ignat, consilier local din partea PSD , preşedinte,

 2. Dl. Denuţ Florin , consilier local din partea PSD , secretar,

 3. Dl. Pantea Nicolae , consilier local independent , membru .

Art.2: Se organizează comisia de specialitate din domeniul Juridică şi de disciplină , Muncă şi Protecţie socială, Protecţie copii , tineret şi sport pe lângă Consiliul Local al comunei Archiş , având următoarea componenţă

 1. Dl. Bociort Den-Vasile , consilier local din partea ALDE , preşedinte,

 2. Dl. Horhat Pavel-Nelu , consilier local din partea PSD , secretar ,

 3. Dl. Hărdauţ Pavel , consilier local din partea PNL , membru .

Art.3: Se organizează comisia de specialitate din domeniul Urbanism şi Amenajarea teritoriului , Protecţia mediului şi turism pe lângă Consiliul Local al comunei Archiş , având următoarea componenţă

 1. Dl. Denuţ Andrei , consilier local din partea PSD , preşedinte,

 2. Dl. Răzban Pavel , consilier local din partea PSD, secretar,

 3. Dl. Alb Danuţ , consilier local din partea PNL , membru .

Art.4: Se organizează comisia de specialitate din domeniul Învăţământ , sănătate şi familie, Activităţi social-culturale, culte pe lângă Consiliul Local al comunei Archiş , având următoarea componenţă

 1. Dl. Denuţ Florin , consilier local din partea PSD, preşedinte,

 2. Dl. Crîjmar Den-Cristian , consilier local din partea PSD , secretar,

 3. Dl. Bătrîn Nicolae, consilier local din partea PNL , membru .

Art.5. Secretarul comunei Archiş va îndeplini procedura de comunicare a prezentei hotărâri.

Art.6: Prezenta hotărâre se comunică

Primarului ales al comunei Archiş ,

Instituţia Prefectului – Judeţul Arad .

Preşedinte de şedinţă Contrasemnează Secretar

NICOLAE PANTEA Jr. GHEORGHE – FLORIN ANTA

Componenta

SITUAŢIA CU PRIVIRE LA ALEŞII LOCALI DIN COMUNA ARCHIS, JUDETUL ARAD

 (primar, viceprimar, consilieri locali)

Nr. crt. Tip U.A.T. * Denumire U.A.T. Funcţie Nume / Prenume Naţio-nalitate Nr. mandate Partid politic actual În funcţie Da/Nu Studii **** Profesia de bază Data naşterii zz.ll.aaaa Sex Mandate zz.ll.aaaa – zz.ll.aaaa (Partid politic)
1 comuna ARCHIS Primar VALEA NICOLAE romana 6 PSD DA 10 CLASE Mecanizator 11.07.1953 M 1992-2016 PSD
2   ARCHIS Viceprimar PANTEA NICOLAE romana 5 PDL DA Superioare economist 23.12.1961 M 1996-2000PSDR, 2000-2004APR, 2004-2016 PDL
3   ARCHIS Consilier local ALB DANUT romana 3 PDL DA Superioare Ing. Silvic 26.08.1962 M 2004-2016 PDL
4   ARCHIS Consilier local BATRÎN IGNAT romana 4 PSD DA Medii lacatus mecanic 16.05.1965 M 2000-2008PNTCD, 2008-2016PSD
5   ARCHIS Consilier local BATRÎN NICOLAE romana 3 PDL DA Superioare Silvicultor 28.08.1975 M 2004-2016 PDL
6   ARCHIS Consilier local DENUŢ FLORIN romana 1 PSD DA Medii Silvicultor 03.06.1969 M 28.06.2012-2016PSD
7   ARCHIS Consilier local FAUR SABINEL romana 1 PNL NU Medii Sofer 21.03.1972 M 28.06.2012-31.07.2013
8 ARCHIS Consilier local HARDAUŢ PAVEL romana 2 PNL DA Medii Sofer 10.10.1963 M 2008-2016PNL
9 ARCHIS Consilier local HORHAT RAFAEL romana 1 PSD NU Superioare Inginer 27.01.1987 M 28.06.2012-31.07.2013
10   ARCHIS Consilier local MANEA AUREL romana 1 UNPR NU Sc. Profesionala sudor 03.11.1967 M 28.06.2012-25.06.2014
11   ARCHIS Consilier local MARTA TRAIAN romana 1 PSD NU Medii Pădurar 13.05.1964 M 28.06.2012-30.05.2014
12 ARCHIS Consilier local PULEAC SIMION romana 1 PDL DA Medii Electrician 02.01.1969 M 31.07.2012-2016PDL
13 ARCHIS Consilier local CRIJMAR DEN-CRISTIAN romana 1 PSD DA Medii Bucatar -ospatar 22.02.1975 M 31.07.2013-2016 PSD
14 ARCHIS Consilier local JURJ IONEL romana 1 PSD DA Medii Pădurar 17.12.1968 M 30.08.2013-2016 PSD
10 ARCHIS Consilier local CALIN VIORICA romana 1 UNPR DA Medii Contabil 22.01.1950 F 25.06.2014-2016 UNPR
11 ARCHIS Consilier local VALEA FLAVIU ARON romana 1 PSD DA Medii Mecanic 10.07.1977 M 30.05.2014-2016 PSD