Educatie si invatamant

Pe raza comunei noastre funcţioneză un număr de 4 şcoli – din care 3 cu clasele I –IV în localităţile Archiş, Nermiş, Bîrzeşti – o şcoală cu clasele I – VIII în localitatea Groşeni şi 4 grădiniţe care funcţionează pe lângă şcolile din cele 4 localităţi.

Pregătirea şi educaţia copiilor este asigurată de un număr de 16 cadre didactice din care 14 cadre calificate titulare, 2 cadre calificate suplinitoare ,( 7 profesori ,5 învăţători, 4 educatoare ).

Şcolile sunt frecventate de un număr de 118 elevi, iar grădiniţele de un număr de 69 copii.

La nivelul comunei Archiş nu există liceu , cel mai apropiat liceu se găseşte în localitatea Beliu , la cca 6 km de centrul de comună.

Updated: 14.02.2011 — 2:27 pm