Comuna Archiș - județul Arad

Portalul oficial al Comunei Archiș - județul Arad

Organigrama

ORGANIGRAMA SCHEMA archis

HOTARAREA nr.19

Din 27.04.2015

Privind aprobarea Organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Archis, judetul Arad

Consiliul local al comunei Archis , intrunit in sedinta ordinara de lucru in data de 27.04.2015 , ora 1000, fiind prezenti un numar de 9 consilieri din totalul de 11 ,

Avand in vedere :

Proiectul de hotarare avizat favorabil de comisia de specialitate a Consiliului local ,

Prevederile art. 121 (1) şi (2), din Constituţia României, republicată în MO, partea I, nr. 767/31.10.2003,

Prevederile art.107 alin2 lit.(b) din Legea nr.188/1999 privind Statutul Functionarilor Publici, rerepublicată şi actualizata ;

Prevederile art. 36 alin.2 lit.(a) , alin.3, lit.(b) din Legea nr. 215/2001, legea administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare ,

adresa nr. 2288/2015 înaintată de Institutia Prefectului – Judetul Arad, prin care s-a comunicat numarul maxim de de posturi pentru anul în curs stabilit conform OUG NR.63/2010, în aparatul de specialitate al primarului comunei Archis, judetul Arad;

Votul pentru a 8 consilieri , unul impotriva ,

În temeiul art.45 alin (1) din Legea nr.215/2001 republicată , Legea Administraţiei Publice Locale

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.Se aproba Organigrama si statul de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Archiş, judetul Arad conform anexei nr. 1 si 2 care fac parte din prezentul proiect.

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezetei se încredinteaza primarul comunei Archis .

Art.3. Prezenta Hotărâre se comunică :

  • Instituţiei Prefectului – judeţul Arad ,
  • Primarului comunei Archiş,
  • Se afişează la panoul publicitar ,

– Se anexează la dosarele de şedinţă .

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ SECRETAR

NICOLAE PANTEA Gheorghe-Florin ANTA

Updated: 19.01.2016 — 7:47 am
Comuna Archiș - județul Arad © 2016 Frontier Theme

Continuarea navigării reprezintă acceptarea cookies mai multe informații

Implicit, site-ul acceptă "cookies", acestea fișiere fiind vitale pentru afișarea optimă a conținutului. Totuși, avem obligația legală, conform normelor prevăzute în legislația EU să vă oferim posibilitatea de a opta dacă veți folosi acestă tehnologie sau nu. Continuarea navigării, sau apăsarea butonului "Acceptă" reprezintă acceptul Dvs. tacit sau, după caz, explicit, pentru folosirea cookie-urilor.

Închide