Comuna Archiș - județul Arad

Portalul oficial al Comunei Archiș - județul Arad

Caracteristici geo-tehnice

 • pedologic – solurile sunt formate din roci moi, argile vineţii, specific comunei noastre sunt solurile brune şi brun roşcat de pădure , iar de-a lungul celor două pâraie apar soluri aluvionare. O caracteristică sprcifică solurilor zonei noastre o reprezintă aciditatea foarte pronunţată a soluţiei solului cu pH cuprins între 5,4- 6,4 ,aciditate dovedită de numeroasele plante caracteristice acidităţii ( pipirigul, feriga, coada calului, muşchii de pământ etc.)

 • geologic – ne situăm în sectorul românesc al Câmpiei Panonice cu următoarele caracteristici :

 • etajul structural superior ( rezultat al acumulării sedimentelor neogene şi cvaternare, iniţial în mediul marin şi ulterior salmastru, lacustru şi deltaic- fluviatil.)

 • etajul structural inferior

 • complexul marnos inferior(marne cenuşii compacte,micafere,sfărâmicioase , cu resturi de cardiacee şi ostracode

 • complexul marnos superior ( marne cenuşii slab nisipoase cu intercalaţii de argile nisipoase.)

 • depozitele de vârstă cvaternară

 • depozite loesoide

 • argile roşcate

 • pătura de sol

 •  

Formaţiunile superficiale nu conţin cloruri şi sulfaţi în cantităţi deosebite , motiv pentru care putem spune că apele aparţin tipului bicarbonat- calcic.

Updated: 14.02.2011 — 12:16 am
Comuna Archiș - județul Arad © 2016 Frontier Theme

Continuarea navigării reprezintă acceptarea cookies mai multe informații

Implicit, site-ul acceptă "cookies", acestea fișiere fiind vitale pentru afișarea optimă a conținutului. Totuși, avem obligația legală, conform normelor prevăzute în legislația EU să vă oferim posibilitatea de a opta dacă veți folosi acestă tehnologie sau nu. Continuarea navigării, sau apăsarea butonului "Acceptă" reprezintă acceptul Dvs. tacit sau, după caz, explicit, pentru folosirea cookie-urilor.

Închide