Resurse naturale

Învelişul de soluri a comunei Archiş reflectă în mod fidel interacţiunea dintre factorii pedogenici, antropici şi climatici, rezultatul fiind următoarea structură a solurilor:

  • soluri brune luvice moderat pseudogleizate 55% din totalul suprafeţei agricole

  • soluri brune luvice puternic pseudogleizate 13% din totalul suorafeţei agricole

  • soluri gleice tipice 13%

  • soluri aluvio-coluviale tipice 16%

  • soluri aluviale tipice recente 15%.

 

Aceste tipuri de soluri oferă condiţii moderate pentru folosinţa ca terenuri arabile şi condiţii bune pentru folosirea ca livezi şi păşuni.

Pe raza comunei Archiş nu există exploatări de minerale utile şi nici zăcăminte exploatabile,

Apa din paraul Groseni in amonte de localitatea Groseni provine dintr-un izvor de apa plata.

Updated: 22.01.2013 — 10:00 pm