Educatie si invatamant

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

– existenţa cadrelor didactice calificate pentru majoritatea disciplinelor, ponderea personalului calificat din totalul personalului este de aprox.93%.

– clădirea şcolii este relativ nouă, construită în 1978, dotatacu  tamplarie PVC cu geam termopan

– existenţa reţelei de apă curentă în şcoli

– instalatie de incalzire centrala pe combustibil solid (lemn)

-colaborare bună a conducerii şcolii cu reprezentanţii autorităţii locale, cu biserica, medicul,şi poliţiştii

– management şcolar apreciat de ISJ Arad

– frecvenţă bună a elevilor la cursuri, nu există abandon şcolar

– elevii sunt dornici de cunoaştere şi informare, doresc să înveţe şi să cunoască calculatorul, doresc să participe la cât mai multe spectacole folclorice

– părinţii elevilor sunt interesaţi să asigure copiilor acces la un învăţământ de calitate

-existenţa internetului în şcoală

– existenta unui laborator de informatica

-climat adecvat de siguranţă fizică şi psihică a elevilor

-există constituit Comitetul de părinţi

-există constituit Consiliul elevilor

 

 

– grupuri sanitare tip latrină

– material didactic vechi şi insuficient, dotarea laboratoarelor de fizică şi chimie –biologie este precară , veche şi depăşită

-posibilităţi financiare reduse, majoritatea elevilor provin din familii cu venituri mici

 

Updated: 22.01.2013 — 10:00 pm