Cultura, religie, sport

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

Există:

-Cămine culturale în cele 4 localităţi ale comunei

-bibliotecă comunală şi şcolară

-discotecă

-club pentru tineret

-biserici ortodoxe 4, baptiste 4, penticostale 2 adventiste 2.

– teren de sport dotat cu vestiare

– teren de sport, sintetic, cu instalatie de nocturna

Nu există . – dotări corespunzătoare la căminele culturale şi biblioteci

– dotări corespunzătoare la club (internet , aparatură audio –video, etc)

– formaţii de dansuri ,solişti, instrumentişti .

– cinematograf

– echipă de fotbal

– sală de sport

– ştrand

– parcuri şi locuri de joacă pentru copii

Updated: 22.01.2013 — 10:00 pm