Economia si mediul inconjurator

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

Există:

– reţea energie electrică

– reţea alimentare cu apă

– drumuri judeţene –DJ 793A,793B

– drumuri comunale DC13,DC14

– reţea telefonie fixă fibră optică

– semnal retea de telefonie mobila (Cosmote)

– oficiul poştal

– brutărie

– supraf. de 3624 Ha pădure

– tren disponibil în intravilan cu acces

direct la sursele principale (energie,

apă, telefonie- DJ)

– forţă de muncă disponibilă

– acces la internet în reţea de telefonie

– materii prime şi materiale (produse

agroalimentare, material lemnos,

balast, piatră brută)

 

 

 

Nu există:

– canalizare

– locuri de muncă

– investitori

– servicii diverse( frizerie, coafură, reparaţii

electrocasnice, service, etc.)

– oraş mare în apropiere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Updated: 22.01.2013 — 10:00 pm