Categorie: COMUNICARI

ANUNT – Actualizare Plan Urbanistic General / Regulament Local de Urbanism comuna Archiş

„COMUNA ARCHIŞ, titular al planului – Actualizare Plan Urbanistic General Regulament Local de Urbanism comuna Archiş din Archiş cu satele Nermiş, Birzeşti Groşeni, jud. Arad, aduce la cunoştinţa publicului că decizia etapei de încadrare conform H.G. nr. 1076/2004, este cea de adoptare a planului fără aviz de mediu.

Propunerile de reconsiderare ale deciziei se vor transmite in scris, incepand cu data de 18.09.2018  în termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anunţului, la sediul APM Arad, Splaiul Mureş, FN, jud. Arad”.