Categorie: Servicii – Elemente de meniu

Educatie si invatamant

Pe raza comunei noastre funcţioneză un număr de 4 şcoli – din care 3 cu clasele I –IV în localităţile Archiş, Nermiş, Bîrzeşti – o şcoală cu clasele I – VIII în localitatea Groşeni şi 4 grădiniţe care funcţionează pe lângă şcolile din cele 4 localităţi.

Pregătirea şi educaţia copiilor este asigurată de un număr de 16 cadre didactice din care 14 cadre calificate titulare, 2 cadre calificate suplinitoare ,( 7 profesori ,5 învăţători, 4 educatoare ).

Şcolile sunt frecventate de un număr de 118 elevi, iar grădiniţele de un număr de 69 copii.

La nivelul comunei Archiş nu există liceu , cel mai apropiat liceu se găseşte în localitatea Beliu , la cca 6 km de centrul de comună.

Asistenta sociala

Asistenţa socială este asigurată în baza Legii 416/2001 printr-un referent social , la nivelul primăriei, în luna aprilie 2006 fiind înregistrate 105 dosare în plată cu un număr de 226 persoane care beneficiază de ajutor social, aceştia fiind de etnie rromă, bătrâni fără pensie şi alte persoane fără venituri.

Asistenţi personali sunt în număr de 10 , din care 2 persoane sunt la proprii copii cu handicap şi 8 persoane sunt la bătrâni care nu se pot deplasa iar în plasament avem la nivelul comunei un număr de 3 copii care sunt la Casa de Tip Familial – CURCUBEUL, Lipova , judeţul Arad.

  • DATE DEMOGRAFICE

Populaţia comunei Archiş la data de 01.01.2006 este de 1693 locuitori.

Structura populaţiei pe sexe şi pe localităţi este următoarea :

 

LOCALITATEA

Bărbaţi

Femei

T O T A L

ARCHIŞ

200

226

426

GROŞENI

432

437

869

NERMIŞ

105

110

215

BÎRZEŞTI

90

93

183

TOTAL

827

866

1693

Asistenta medicala

La nivelul localităţii Archiş asistenţa medicală este asigurată de un medic de familie şi o asistentă, activitatea se desfăşoară printr-un cabinet medical individual care este dotat cu aparatura necesară efectuării unui consult medical adecvat sau analize medicale primare , care deserveşte şi localitatea Nermiş.
Asistenţa medicală la nivelul localităţii Groşeni este asigurată de acelaşi medic şi asistentă printr-un punct sanitar medical unde se efectuează consultaţii medicale 2 zile pe săptămână şi deserveşte şi locuitorii satului Bîrzeşti, – dotarea punctului fiind mai precară.
Pe raza comunei nu beneficiem de un punct farmaceutic şi nici de un cabinet medical stomatologic, acestea se găsesc în localitatea Beliu, la cca 6Km , faţă de centrul de comună.
Cel mai apropiat spital sau policlinică se găsesc la Ineu la o distanţă de peste 25 km .

Culte religioase

Structura religioasă la nivelul comunei Archiş se prezintă astfel :

Biserica Ortodoxă – 1320 membrii

Biserica Baptistă – 180 membrii

Biserica Adventistă – 138 membrii

Biserica Penticostală – 55 membrii

Pe raza comunei funcţionează un număr de 3 biserici ortodoxe ( Archiş, Nermiş, Groşeni ), 4 biserici baptiste , câte una în fiecare localitate , 2 biserici adventiste de ziua a şaptea în localităţile Archiş şi Groşeni şi 2 biserici penticostale în aceleaşi localităţi.

 

Toate clădirile bisericilor sunt noi, construite de fiecare cult în regie proprie prin contribuţia cu bani şi muncă de către membrii cultului respectiv.

 

Biserica Ortodoxă din Groşeni a fost construită după anul 1990, cea veche fiind construită din lemn, pictată în interior , a fost clasificată ca monument istoric cu o vechime de peste 200 ani şi a fost transferată şi montată în curtea Spitalului Judeţean Arad unde actualmente se oficiază slujbe religioase.

Servicii culturale

În comuna Archiş există un număr de 4 Cămine Culturale, câte unul în fiecare localitate cu următoarele capacităţi :

– Cămin Cultural Archiş – 200 locuri

– Cămin Cultural Groşeni – 600 locuri

– Cămin Cultural Nermiş – 150 locuri

– Cămin Cultural Bîrzeşti – 100 locuri

Căminele Culturale sunt închiriate pentru organizarea de nunţi şi botezuri şi ocazional pentru diferite spectacole, fiind dotate la ora actuală cu scaune, mese, veselă.

Căminele Culturale din Archiş şi Groşeni beneficiază de anexă tip bucătărie în localitatea Archiş şi la subsolul Căminului Cultural din Groşeni, compartimentate

cu spaţiu de gătit şi spaţii pentru depozitarea alimentelor.

Există la nivelul comunei o bibliotecă comunală cu un număr de aprox. 5000 volume de cărţi, care este frecventată de tinerii comunei şi mai puţin de cei vârstnici, biblioteca funcţionează pe lângă primăria comunei Archiş cu un bibliotecar cu ½ normă, iar pe lângă Şcoala Generală din Groşeni funcţionează o bibliotecă şcolară care deserveşte în general elevii şcolii.