Servicii culturale

În comuna Archiş există un număr de 4 Cămine Culturale, câte unul în fiecare localitate cu următoarele capacităţi :

– Cămin Cultural Archiş – 200 locuri

– Cămin Cultural Groşeni – 600 locuri

– Cămin Cultural Nermiş – 150 locuri

– Cămin Cultural Bîrzeşti – 100 locuri

Căminele Culturale sunt închiriate pentru organizarea de nunţi şi botezuri şi ocazional pentru diferite spectacole, fiind dotate la ora actuală cu scaune, mese, veselă.

Căminele Culturale din Archiş şi Groşeni beneficiază de anexă tip bucătărie în localitatea Archiş şi la subsolul Căminului Cultural din Groşeni, compartimentate

cu spaţiu de gătit şi spaţii pentru depozitarea alimentelor.

Există la nivelul comunei o bibliotecă comunală cu un număr de aprox. 5000 volume de cărţi, care este frecventată de tinerii comunei şi mai puţin de cei vârstnici, biblioteca funcţionează pe lângă primăria comunei Archiş cu un bibliotecar cu ½ normă, iar pe lângă Şcoala Generală din Groşeni funcţionează o bibliotecă şcolară care deserveşte în general elevii şcolii.

Updated: 14.02.2011 — 12:19 am