Investitii

 

I. INVESTIŢII FINALIZATE 2009 – 2011

 

1. Alimentare cu apă sat vacanţă Groşeni , comuna Archiş , judeţul Arad – Captare de suprafata , staţie de tratare , rezervor 100mc , lungime retea 6300ml .

 

DATE GENERALE

–          data începerii lucrării : 15.08.2007 ;

–          data finalizării lucrării : 21.08.2009 ;

–          valoarea lucrării : 492.000 lei + TVA echivalent 157.535,75 euro ;

–          sursa de finanţare : fonduri guvernamentare OG nr.7/2006 .

 

 

2. Proiect integrat “ Modernizare Drum communal DC 14 Nermiş – Bîrzeşti – Groşeni                   ( L=7,0 km) şi străzi în localităţile Archiş (L= 2,0 km) şi Groşeni (L= 4,0 km) şi Renovare/Modernizare aşezăminte culturale în comuna Archiş , judeţul Arad ” .

 

DATE GENERALE

–          data începerii lucrării : 27.07.2009 ;

–          data finalizării lucrării : 22.06.2011 ;

–          valoarea lucrării : 7.908.336,10 lei + TVA echivalent 1.867.798,69 euro ;

–          sursa de finanţare : fonduri europene nerambursabile pe Masura 322 .

 

 

II. INVESTIŢII ÎN CURS DE FINALIZARE

 

1. Modernizare DC 13 Groşeni – sat vacanţă Groşeni , L= 4,3 km

 

DATE GENERALE

–          data începerii lucrării : 20.06.2007 ;

–          data finalizării lucrării : preconizat 2012 ;

–          valoarea lucrării : 1.536.700 lei + TVA ;

–          sursa de finanţare : bugetul local şi bugetul de stat ;

–          finalizat 2,1 km , în prezent lucrările sunt sistate din lipsa fondurilor .

 

 

 

 

 

 

PRIMAR

 

NICOLAE VALEA

Updated: 30.08.2011 — 8:12 am