Starea civila

  1. Cerere aprobare transcriere in registrele de stare civila romana
  2. Cerere de publicare in Monitorul Oficial al Romaniei
  3. Cerere de schimbare de nume
  4. Cerere inscriere nume si-sau prenume tradus
  5. Cerere pentru acordarea livretului de familie
  6. Cerere pentru eliberare certificate de stare civila
  7. Declaratie domiciliu copil
  8. Declaratie recunoastere copil
  9. Dosar cuprinzand documentele ce stau la baza incheierii casatoriei
Updated: 24.03.2011 — 9:54 pm