Clima Comunei Archis

Clima – comuna Archiş se încadrează în zona climei temperat continentale.

Aşezată într-o zonă cu dealuri domoale la poalele M-ţilor Codru Moma , cu soluri nu prea bogate dar cu o reţea hidrografică dezvoltată, cu o climă blândă continentală , cu uşoare influenţe mediteraniene, comuna Archiş oferă excelente condiţii pentru creşterea şi dezvoltarea unui număr mare de plante şi animale.

Direcţia predominantă a vânturilor este vestică în sezonul cald şi estică în sezonul rece.

Temperatura medie anuală este de aproximativ 10,5 grade Celsius , cu minime în lunile decembrie- ianuarie ( 10 – – 23 0 C) şi maxime în lunile iunie –iulie –august (200 –380) Cea mai mică temperatură medie anuală s-a înregistrat la nivelul anului 1966 ( 90 ), cea mai mică temperatură medie lunară s-a înregistrat în ianuarie 1964 ( -8,80), iar cea mai ridicată în iulie 1980 ( 20,80 )

Umiditatea aerului , element climatologic de mare variabilitate exprimat de tensiunea vaporilor , umiditatea relativă şi deficitul de saturaţie are o valoare medie anuală de 80% cu valori mai ridicate în decembrie – ianuarie ( 83-88% ) şi mai scăzute în aprilie- mai (73-75% )

Updated: 14.02.2011 — 12:16 am